Benoît PLATÉUS

Benoit Platéus is een Belgisch kunstenaar, geboren in 1972 in Chênée. Hij woont en werkt in Brussel.

Benoit Platéus hanteert een breed register van technieken (fotografie, video, tekenen of beeldhouwen) die gebaseerd zijn op de waarneming van de werkelijkheid als experimenteel proces. Gefascineerd door de dubbelzinnigheid van onze dagelijkse omgeving, onderstreept hij de vreemdheid ervan door middel van verrassende grafische bewerkingen, met name gebaseerd op de restinhoud van beelden van zeer uiteenlopende oorsprong, bewerkt door middel van fotografie, fotokopie, tekenen of knippen.
Als winnaar van de Prijs van de Jonge Belgische Schilderkunst (2003), genomineerd voor de Ariane de Rothschild Prijs (2008), kreeg Benoit Platéus in 2008 een CERA-beurs in het kader van het programma “Partners in Art”.

Het schilderij van Benoît Platéus onthult een wemelend universum van schaduwen en geraffineerde tinten, lichtuitbarstingen en spookachtige witte vormen. Het is een open schilderij, waar persoonlijke interpretatie mogelijk is: iedereen zal zien wat hij er wil in zien. Zoals Benoît Platéus zelf zegt:

Wat mij boeit, zijn de overgangsstaten die alles mogelijk maken. Ik hou ervan dat de dingen niet in een hokje kunnen worden geplaatst. Dat geeft ze meer présence, meer kracht, het laat hun eigenheid uitkomen“.

Benoît Platéus

De blik verschuift voortdurend van de achtergrond naar de voorgrond en weer terug, in een poging ergens houvast te vinden. Het schilderij van Platéus is complex zonder ingewikkeld te zijn. Het is even complex als een bodem, met zijn verschillende lagen, sedimenten, zeldzame mineralen, grondwaterstanden en aardverschuivingen. Maar er is niets ingewikkelds of hermetisch; er zijn brede penseelstreken in een prachtig weids gebaar, maar ook schokkende en nerveuze toetsen van fijne penselen. Dit alles is heel eenvoudig zichtbaar.
Uit technisch oogpunt zijn de achtergronden van het grootste belang. De zeer goed uitgewerkte en boven elkaar geplaatste motieven zijn stevig verankerd en slaan beheerst op drift. Er is beheersing, maar die lijkt ondergeschikt te zijn aan een grote mate van vrijheid, die afhankelijk is van de gelukkige toevalligheden tijdens de voortgang van het schilderij. Als er onverwachts nieuwe richtingen worden aangeboden, zal Platéus er graag op ingaan. Met het risico zich te vergissen en terug te moeten keren in zijn schilderij, daarbij alles uitwissend wat hij begonnen was. Een afgewerkt schilderij kan tot op het laatste moment veranderen. De vormen die verschijnen, nu eens schuchter, dan weer krachtdadig, komen uit een vruchtbaar vocabulaire dat de kunstenaar getrouw vergezelt.

Presentatie van het in de wijnkelder tentoongestelde werk
Aankoopdatum: Januari 2021
Tentoongesteld in de distilleerderij

The Empathic One, 2020
Olie en papier op canvas
260x 195 cm