Benoit MAIRE

Sinds 2012 plaatst Benoît Maire de wolk centraal in zijn werk. Hij gebruikt dit motief in verschillende formaten en varieert de composities. Op het eerste gezicht zijn zijn schilderijen eenvoudige wolkenschilderijen, maar hij integreert het motief in een picturale dynamiek die de geschiedenis van verschillende schildertechnieken en stijlen oproept: soms figuratief, soms abstract.

Maire gebruikt een procédé dat toeval en beheersing combineert om constellaties van wolken in vele vormen en kleuren te creëren. Hij schildert zowel op een witte ondergrond als op een ruw doek en de kleur wordt aangebracht in vlakke tinten of met pasteuze verflagen. De doeken vertonen ook variaties in de penseelstreken; soms bollen die op, dan weer zijn ze met een mes afgeschraapt.

De herhaling van het motief heeft in de kunstgeschiedenis een studieterrein doen ontstaan, in theorie gegoten door Hubert Damisch. Vanaf de middeleeuwen, en vooral in de 19e eeuw, kregen wolken geleidelijk aan nieuwe functies in de wereld van de westerse schilderkunst.

Benoît Maire probeert echter geen abstract fenomeen weer te geven dat getuigt van een goddelijk bestaan. Zijn schilderijen onthullen gewoon het proces van hun ontwikkeling. In de context van de mondialisering en virtualisering van de 20e eeuw zijn wolken representatieve modellen geworden van de complexe omstandigheden van de hedendaagse omgeving en zijn zij nu zelfs het symbool van een informatienetwerk (de Cloud).

Presentatie van het in de wijnkelder tentoongestelde werk
Aankoopdatum: december 2017
Tentoongesteld in de bottelarij

Schilderij met wolken, 2017
Olie op doek