Jeff KOWATCH

Jeff Kowatch, geboren in Californië in 1965, verhuisde vijftien jaar geleden naar België nadat hij een tiental jaren in New York had gewerkt. Hij ontwikkelde een coloristische schilderkunst die beïnvloed werd door de grote Amerikaanse abstractionisten, van Mark Rothko tot Brice Marden, en, wat de techniek betreft, door de grote Vlaamse en Nederlandse meesters, Rembrandt in het bijzonder. Van laatstgenoemde eigende hij zich de lijnolie-recepten toe, waardoor zijn schilderijen een bijzondere diepte en transparantie kregen, typisch voor de glazuren van het Noorden.

Man Jok is de Koreaanse naam die Jeff Kowatch kreeg toen hij in de jaren ’90 kennismaakte met zen-meditatie. Het betekent “onwrikbare volheid”, een toestand die Jeff Kowatch in zijn leven en werk nastreeft.

“Jeff Kowatch’s onderzoek naar wereldmuziek is zowel veeleisend als origineel. Soms donderend en woest, soms delicaat in zijn polyfonie. Een wereld van licht die zowel de late Monet met zijn sprookjesachtige waterlelies oproept als de mystieke Rothko, die in zijn velden van zuivere kleur de verscheidenheid ontrafelt van een wereld die alleen aan het spirituele is gewijd. Tussen de jubelend oprijzende weelderige pastels en de kalme meditatie van de grote schilderijen waar de vormen hun evenwicht vinden, heerst eenzelfde adem. ”

Michel Draguet, fragment uit Plénitude et mascare colorées, 2018

Tussen 2018 en 2021 gebruikt Jeff Kowatch twee technieken om zijn werken te creëren: olieverf op doek en “drawings” met olieverfsticks op aluminium.
Deze twee technieken, die parallel worden uitgevoerd, zijn geworteld in dezelfde praktijk van het op elkaar aanbrengen van lagen en kleuren over een lange periode (tot drie jaar onafgebroken werken voor sommige van de tentoongestelde werken).
De indruk lijkt echter tegengesteld: grote glazuren op doek, een en al innerlijkheid en gewatteerde stiltes enerzijds, en “drawings” vol geestdrift en levendige energie anderzijds.

 

Presentatie van het in de wijnkelder tentoongestelde werk
Aankoopdatum: 2021
Tentoongesteld in de opslagruimte

Que Seurat Seurat, 2019
Olieverfsticks op Dibond, H 235 x L 190 cm