Afwatering

Na twee jaren rust is het tijd voor de eerste grote werken onder de impuls van de briljante Yves Hérody. Wij hebben 5.000 ton kalksteen aangevoerd en 2.500 meter afwateringsbuizen geplaatst op een diepte van 2,50 m om de waterhuishouding van de toekomstige wijngaard te beheren en te vermijden dat de stokken zouden verdrinken. Een hogerop uitgegraven greppel biedt bescherming tegen erosie en tegen het regenwater dat van de naburige gronden stroomt.